Palvelut yhteisöille, yrityksille ja säätiöille

Ammattitaitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti, ammatillisen kriittisesti, huolellisesti yleinen etu huomioiden. 


Sähköisessä maailmassa tilintarkastus onnistuu vaikka toiselta puolen Suomea. 


Paperisen kirjanpidon kanssa toimiessa tilintarkastaja tulee paikan päälle suorittamaan tarkastuksen, tai sovitaan erikseen aineiston toimituksesta.


Vuositilintarkastus

Tarkastan kirjanpidon ja hallinnon oikeellisuuden ja raportoin mahdollisista havainnoista. 


Muut lausunnot, raportit, todistukset

  • Yhtiön perustaminen, osakeanti, apportti, sulautuminen, jakautuminen ja yhtiömuodon muutokset
  • Liikennelupiin liittyvät todistukset taloudellisista voimavaroista, asunto-osakeyhtiöiden luovutustaseiden tarkastukset 
  • Julkisiin avustuksiin ja maksatushakemuksiin liittyvät raportit
  • Muut varmennustoimeksiannot