Tilintarkastus  Ratilainen Oy

Lakisääteinen tilintarkastus sekä muut varmennuspalvelut

Paikallisesti Pirkanmaalla, sähköisesti koko Suomen alueella. Ota yhteyttä! 

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastaja varmentaa tilinpäätösten ja muiden taloudellisten raporttien oikeellisuutta sekä neuvoo yrityksiä ja muita yhteisöjä liiketoimintaan ja taloudelliseen raportointiin liittyvissä kysymyksissä. 

Muut varmennuspalvelut

Hanketarkastukset, liikennelupalausunnot, muut osakeyhtiölain mukaiset kertomuset, lausunnot, todistukset.

Kertomus, lausunto tai todistus osoitetaan tilanteesta riippuen rekisteriviranomaiselle, yhtiökokoukselle, osakkeenomistajien kokoukselle tai yhtiön hallitukselle.